دور‌همی ۵۵+۵ نکته‌یاری‌ها: دومین دورهمی اکسلی‌های نکته‌یار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مخاطبان: کارمندان، مدیران، دانشجویان یا افرادی که دوره‌های مرتبط با این دورهمی را از نکته‌یار دریافت کرده و دیده باشند.

سطح دوره: مقدماتی تا متوسط

تاریخ برگزاری: ۳۰ خرداد ۹۹

ساعت برگزاری: ۱۰ صبح

زمان: ۵۵ دقیقه نه حتی یک ثانیه کمتر یا بیشتر…

تعداد جلسات: ۱

مدرس: نداریم و رضا به عنوان دوست شما میهمان این گردهمایی است

نوع دوره: گردهمایی وبیناری زنده

مبلغ دوره: رایگان

پیش‌نیاز: شرکت‌کننده دوره‌ها یا وبینارهای مرتبط باشید، به‌همراه داشتن حداقل یک سؤال

امکان پرسش و پاسخ: داریم اما نه تخصصی و موردی

دریافت ویدیو: تماشای آنلاین نکات ارائه شده در دورهمی پس از ۳ تا ۷ روز کاری امکان‌پذیر است

رایگان!

دور‌همی ۵۵+۵ نکته‌یاری‌ها: اولین دورهمی اکسلی‌های نکته‌یار

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شما را دعوت می‌کنیم به نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه میهمان خودتان و شیرینی ۵ ترفند آموزشی میهمان نکته‌یار

 

مخاطبان: کارمندان، مدیران، دانشجویان یا افرادی که دوره‌های مرتبط با این دورهمی را از نکته‌یار دریافت کرده و دیده باشند.

سطح دوره: مقدماتی تا متوسط

تاریخ برگزاری: ۱۶ خرداد ۹۹

ساعت برگزاری: 10 صبح

زمان: ۵۵ دقیقه نه حتی یک ثانیه کمتر یا بیشتر…

تعداد جلسات: ۱

مدرس: نداریم و رضا به عنوان دوست شما میهمان این گردهمایی است

نوع دوره: گردهمایی وبیناری زنده

مبلغ دوره: رایگان

پیش‌نیاز: شرکت‌کننده دوره‌ها یا وبینارهای مرتبط باشید، به‌همراه داشتن حداقل یک سؤال

امکان پرسش و پاسخ: داریم اما نه تخصصی و موردی

دریافت ویدیو: تماشای آنلاین نکات ارائه شده در دورهمی پس از ۳ تا ۷ روز کاری امکان‌پذیر است

 

رایگان!