نکات فوتوشاپ – Photoshop

نکات فوتوشاپ: ذخیره چیدمان پنل ها در صفحه

در این آموزش نکاتی در رابطه با ذخیره چیدمان پنل ها در صفحه را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 13 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: آشنایی با انواع کدهای رنگی و همچنین پنل رنگ (color) و پالت رنگ ها (swatches)

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با انواع کدهای رنگی و همچنین پنل رنگ (color) و پالت رنگ ها (swatches) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 11 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: آشنایی با لایه ی history (تاریخچه) و تنظیمات آن

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با لایه ی history (تاریخچه) و تنظیمات آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 21 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: 3 روش برای ساخت لایه ی تک رنگ (solid color, paint bucket, fill)

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با ساخت لایه ی تک رنگ توسط ابزار هایsolid color، paint bucket و fill را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 18 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: آشنایی با پنجره لایه ها(layers)

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با پنجره لایه ها(layers)را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 26 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: استفاده از استایل های پیش ساخته

در این آموزش نکاتی در رابطه با استفاده از استایل های پیش ساخته را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 27 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: تغییر اندازه ی تصویر توسط گزینه ی canvas size

در این آموزش نکاتی در رابطه با تغییر اندازه ی تصویر توسط گزینه ی canvas size را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 24 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: تغییر اندازه ی تصویر توسط گزینه ی image size

در این آموزش نکاتی در رابطه با تغییر اندازه ی تصویر توسط گزینه ی image size را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 23 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: آشنایی با لایه ی Mask

در این آموزش نکاتی در رابطه با لایه ی Mask را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 18 times, 1 visits today)

نکات فوتوشاپ: تنظیم محل قرارگیری لایه ها در صفحه توسط ابزار align

در این آموزش نکاتی در رابطه با تنظیم محل قرارگیری لایه ها در صفحه توسط ابزار align را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد و یادخواهیم گرفت چگونه لایه ها را بصورت دقیق نسبت به یکدیگر مرتب کنیم. (Visited 25 times, 1 visits today)
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON