نکات ویندوز 1024 فیلم ها

نکات ویندوز: تغییر نام و برچسب الفبایی درایوها

در این آموزش نکاتی در رابطه با تغییر نام و برچسب الفبایی درایوها را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: تنظیم پس زمینه میز کار (Desktop Background)

در این آموزش نکاتی در رابطه با تنظیم پس زمینه میز کار (Desktop Background)را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: تغییر اندازه آیکن های دسکتاپ

در این آموزش نکاتی در رابطه با تغییر اندازه آیکن های دسکتاپ را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: مرتب سازی آیکن های دسکتاپ و تغییر چیدمان آنها

در این آموزش نکاتی در رابطه با مرتب سازی آیکن های دسکتاپ و تغییر چیدمان آنها را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: تنظیم تاریخ و ساعت

در این آموزش نکاتی در رابطه با تنظیم تاریخ و ساعت را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: آشنایی با سطل بازیافت (recycle bin) و تنظیمات آن

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با سطل بازیافت (recycle bin) و تنظیمات آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: نحوه انتخاب چند فایل یا فولدر

در این آموزش نکاتی در رابطه با نحوه انتخاب چند فایل یا فولدر را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: ایجاد حساب کاربری در ویندوز و تنظیمات آن

در این آموزش نکاتی در رابطه با ایجاد حساب کاربری در ویندوز و تنظیمات آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: معرفی مدیریت وظیفه ها (task manager) و کاربردهای آن

در این آموزش نکاتی در رابطه با معرفی مدیریت وظیفه ها (task manager) و کاربردهای آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات ویندوز: حذف فایل های زائد و افزایش بهره وری عملکرد هارد دیسک و ویندوز با Disk Cleanup

در این آموزش نکاتی در رابطه با حذف فایل های زائد و افزایش بهره وری عملکرد هارد دیسک و ویندوز با Disk Cleanup را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON