نکات فوتوشاپ22 فیلم ها

نکات فوتوشاپ: ذخیره چیدمان پنل ها در صفحه

در این آموزش نکاتی در رابطه با ذخیره چیدمان پنل ها در صفحه را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: آشنایی با انواع کدهای رنگی و همچنین پنل رنگ (color) و پالت رنگ ها (swatches)

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با انواع کدهای رنگی و همچنین پنل رنگ (color) و پالت رنگ ها (swatches) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: آشنایی با لایه ی history (تاریخچه) و تنظیمات آن

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با لایه ی history (تاریخچه) و تنظیمات آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: 3 روش برای ساخت لایه ی تک رنگ (solid color, paint bucket, fill)

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با ساخت لایه ی تک رنگ توسط ابزار هایsolid color، paint bucket و fill را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: آشنایی با پنجره لایه ها(layers)

در این آموزش نکاتی جهت آشنایی با پنجره لایه ها(layers)را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: استفاده از استایل های پیش ساخته

در این آموزش نکاتی در رابطه با استفاده از استایل های پیش ساخته را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: تغییر اندازه ی تصویر توسط گزینه ی canvas size

در این آموزش نکاتی در رابطه با تغییر اندازه ی تصویر توسط گزینه ی canvas size را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: تغییر اندازه ی تصویر توسط گزینه ی image size

در این آموزش نکاتی در رابطه با تغییر اندازه ی تصویر توسط گزینه ی image size را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: آشنایی با لایه ی Mask

در این آموزش نکاتی در رابطه با لایه ی Mask را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نکات فوتوشاپ: تنظیم محل قرارگیری لایه ها در صفحه توسط ابزار align

در این آموزش نکاتی در رابطه با تنظیم محل قرارگیری لایه ها در صفحه توسط ابزار align را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد و یادخواهیم گرفت چگونه لایه ها را بصورت دقیق نسبت به یکدیگر مرتب کنیم.
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON