نکات اکسل46 فیلم ها

نکات اکسل: Auto correct یا تصحیح کننده خودکار

در این آموزش نکاتی در رابطه با Auto correct یا تصحیح کننده خودکار را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. تصحیح کننده خودکار به ما این امکان را می دهد تا برای کلمات، عبارات و یا فرمول و توابع پر تکرار خود، کدی را بصورت عددی و یا حروفی تعیین کنیم تا در هنگام تایپ […]

نکات اکسل: درج سرصفحه و پاصفحه

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج سرصفحه و پاصفحه را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: آشنایی با ابزار screenshot

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با ابزار screenshot را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: درج اشکال مفهومی توسط ابزار smart art

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج اشکال مفهومی توسط ابزار smart art را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: درج تصویر توسط ابزار picture

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج تصویر توسط ابزار picture را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: درج اشکال توسط ابزار shape

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج اشکال توسط ابزار shape را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: ترکیب و تقسیم سلول ها توسط ابزار merge

در این آموزش نکاتی در رابطه با ترکیب و تقسیم سلول ها توسط ابزار merge را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: چند نکته مهم درمورد سلول ها

در این آموزش چند نکته مهم درمورد سلول ها مانند انتخاب چندگانه، حرکت در بین آنها، تغییر نام و حذف را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: آشنایی با قابلبت های undo و redo

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با قابلبت های undo و redo را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .

نکات اکسل: ساخت فرا لینک توسط ابزار hyperlink

در این آموزش نکاتی در رابطه با ساخت فرا لینک توسط ابزار hyperlink را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد .
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON