نکات ورد: سطح پایه

نکات ورد: سطح پایهReviewed by ادمین نکته یار on Jun 6Rating:
(Visited 57 times, 1 visits today)

نکات ورد: انتخاب متن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با روش های انتخاب متن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 12 times, 1 visits today)

نکات ورد: فعالسازی و تنظیمات خط کش

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با فعالسازی و تنظیمات خط کش را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 13 times, 1 visits today)

نکات ورد: تنظیم راست نویس و چپ نویس بودن سند

در این آموزش نکاتی در رابطه با تنظیم راست نویس و چپ نویس بودن سند را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 10 times, 1 visits today)

نکات ورد: آشنایی با جعبه ابزار دسترسی سریع (quick access) و شخصی سازی آن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با جعبه ابزار دسترسی سریع (quick access) و شخصی سازی آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 16 times, 1 visits today)

نکات ورد: آشنایی با جعبه ابزار ribon و شخصی سازی آن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با جعبه ابزار ribon و شخصی سازی آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 11 times, 1 visits today)

نکات ورد: تنظیمات عمومی نمایش متن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با تنظیمات عمومی نمایش متن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 9 times, 1 visits today)

نکات ورد: آشنایی با ایجاد، ذخیره و بازیابی سند

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با ایجاد، ذخیره و بازیابی سند را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 14 times, 1 visits today)

نکات ورد: طراحی تیتر گرافیکی توسط ابزار word art

در این آموزش نکاتی در رابطه با طراحی تیتر گرافیکی توسط ابزار word art را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 27 times, 1 visits today)

نکات ورد: ذخیره سازی خودکار سند

در این آموزش نکاتی در رابطه با ذخیره سازی خودکار سند را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 42 times, 1 visits today)
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON