نکات ورد: سطح متوسط

نکات ورد: سطح متوسطReviewed by ادمین نکته یار on Jun 6Rating:
(Visited 71 times, 1 visits today)

نکات ورد: ایجاد یادداشت توسط ابزار comments

در این آموزش نکاتی در رابطه با ایجاد یادداشت توسط ابزار comments را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 6 times, 1 visits today)

نکات ورد: آشنایی و کار با بوکمارک ها (Bookmark)

در این آموزش نکاتی در رابطه با آشنایی و کار با بوکمارک ها (Bookmark) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 15 times, 1 visits today)

نکات ورد: واتر مارک صفحه

در این آموزش نکاتی در رابطه با واتر مارک صفحه را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 8 times, 1 visits today)

نکات ورد: انواع حالت های نمایشی سند و ابزار zoom

در این آموزش نکاتی در رابطه با انواع حالت های نمایشی سند و ابزار zoom را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 7 times, 1 visits today)

نکات ورد: ایجاد حاشیه برای صفحات توسط ابزار pageborder

در این آموزش نکاتی در رابطه با ایجاد حاشیه برای صفحات توسط ابزار pageborder را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 21 times, 1 visits today)

نکات ورد: درج نمادها توسط ابزار symbols

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج نمادها توسط ابزار symbols را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 13 times, 1 visits today)

نکات ورد: افزودن عکس از صفحه نمایش (screenshot)

در این آموزش نکاتی در رابطه با افزودن عکس از صفحه نمایش (screenshot) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 16 times, 1 visits today)

نکات ورد: افزودن عکس به سند

در این آموزش نکاتی در رابطه با افزودن عکس به سند را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 16 times, 1 visits today)

نکات ورد: ترسیم اشکال (shapes)

در این آموزش نکاتی در رابطه با ترسیم اشکال (shapes) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 16 times, 1 visits today)

نکات ورد: آشنایی با کاراکتر های ویژه در پاراگراف بندی و تنظیمات آنها

در این آموزش نکاتی در رابطه با آشنایی با کاراکتر های ویژه در پاراگراف بندی و تنظیمات آنها را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. (Visited 20 times, 1 visits today)
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON