نکات اکسل: سطح پایه

نکات اکسل: سطح پایهReviewed by ادمین نکته یار on Jun 6Rating:
(Visited 45 times, 1 visits today)

نکات اکسل: چند نکته مهم درمورد سلول ها

در این آموزش چند نکته مهم درمورد سلول ها مانند انتخاب چندگانه، حرکت در بین آنها، تغییر نام و حذف را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 108 times, 1 visits today)

نکات اکسل: آشنایی با قابلبت های undo و redo

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با قابلبت های undo و redo را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 15 times, 1 visits today)

نکات اکسل: تعیین حاشیه برای سلول ها با استفاده از ابزار Borders

در این آموزش نکاتی در رابطه با تعیین حاشیه برای سلول ها با استفاده از ابزار Borders را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 66 times, 1 visits today)

نکات اکسل: آشنایی با ابزار بزرگ نمایی

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با ابزار بزرگ نمایی را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 19 times, 1 visits today)

نکات اکسل: تغییر حالت نوشتاری کاربرگ به راست نویس(sheet right-to-left)

در این آموزش نکاتی در رابطه با تغییر حالت نوشتاری کاربرگ به راست نویس(sheet right-to-left) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . این قابلیت ظاهر شیت را برای فارسی زبانان تنظیم و آن را از سمت راست شروع می کند. (Visited 142 times, 1 visits today)

نکات اکسل: آشنایی با کارپوشه(workbook) و کاربرگ(worksheet)

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با کارپوشه(workbook) و کاربرگ(worksheet) و همچنین عملیات هایی برای ایجاد، تغییر نام و جابجایی این دو را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 28 times, 1 visits today)

نکات اکسل: آشنایی با جعبه ابزار سریع (quick access toolbar) و نحوه ی سفارشی سازی آن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با جعبه ابزار سریع (quick access toolbar) و نحوه ی سفارشی سازی آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 15 times, 1 visits today)

نکات اکسل: آشنایی با جعبه ابزار اکسل (ribbon) و نحوه ی سفارشی سازی آن

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با جعبه ابزار اکسل (ribbon) و نحوه ی سفارشی سازی آن را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 26 times, 1 visits today)

نکات اکسل: آشنایی با انواع دیدهای کارپوشه (workbook views)

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با انواع دیدهای کارپوشه (workbook views) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد و یادخواهیم گرفت که 3 دید normal، page break preview و page layout چه کاربردهایی دارند. (Visited 24 times, 1 visits today)

نکات اکسل: آشنایی با سطر، ستون و سلول ها در اکسل

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با سطر، ستون و سلول ها در اکسل را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 79 times, 1 visits today)
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON