نکات اکسل: سطح متوسط

نکات اکسل: سطح متوسطReviewed by ادمین نکته یار on Jun 6Rating:
(Visited 38 times, 1 visits today)

نکات اکسل: Auto correct یا تصحیح کننده خودکار

در این آموزش نکاتی در رابطه با Auto correct یا تصحیح کننده خودکار را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. تصحیح کننده خودکار به ما این امکان را می دهد تا برای کلمات، عبارات و یا فرمول و توابع پر تکرار خود، کدی را بصورت عددی و یا حروفی تعیین کنیم تا در هنگام تایپ […]

نکات اکسل: درج سرصفحه و پاصفحه

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج سرصفحه و پاصفحه را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 30 times, 1 visits today)

نکات اکسل: آشنایی با ابزار screenshot

در این آموزش نکاتی در جهت آشنایی با ابزار screenshot را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 31 times, 1 visits today)

نکات اکسل: درج اشکال مفهومی توسط ابزار smart art

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج اشکال مفهومی توسط ابزار smart art را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 20 times, 1 visits today)

نکات اکسل: درج تصویر توسط ابزار picture

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج تصویر توسط ابزار picture را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 14 times, 1 visits today)

نکات اکسل: درج اشکال توسط ابزار shape

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج اشکال توسط ابزار shape را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 11 times, 1 visits today)

نکات اکسل: ترکیب و تقسیم سلول ها توسط ابزار merge

در این آموزش نکاتی در رابطه با ترکیب و تقسیم سلول ها توسط ابزار merge را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 93 times, 1 visits today)

نکات اکسل: ساخت فرا لینک توسط ابزار hyperlink

در این آموزش نکاتی در رابطه با ساخت فرا لینک توسط ابزار hyperlink را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 25 times, 1 visits today)

نکات اکسل: درج یادداشت برای سلول ها توسط ابزار insert comments

در این آموزش نکاتی در رابطه با درج یادداشت برای سلول ها توسط ابزار insert comments را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 23 times, 1 visits today)

نکات اکسل: مخفی کردن کاربرگ(sheet)

در این آموزش نکاتی در رابطه با مخفی کردن کاربرگ (sheet) را باهم مورد بررسی قرار خواهیم داد . (Visited 33 times, 1 visits today)
LINKEDIN
INSTAGRAM
SOCIALICON